Selahaddin Çelebi NAMAZIN ÂDÂBI
booked.net
Yazı Detayı
27 Haziran 2018 - Çarşamba 21:06
 
NAMAZIN ÂDÂBI
Selahaddin Çelebi
[email protected]
 
 

  Namazın âdâbı (mendup, müstehapları) şunlardır:
1. Namaz esnasında hem görünüşte hem iç dünyada bir tevazu, sükûnet ve huzur içinde bulunmak.
2. Kıyafete çeki düzen vermek, misalen düğmeli bir giysi giyildiğinde düğmelerini iliklemek.
3. Kamet sırasında "hayye alel felâh" denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması.
4.  İmamın kamet bittikten sonra namaza başlanması
5. Erkekler iftitah tekbiri alırken ellerini yenlerinin dışına çıkarmak.
6. İftitah tekbirinde başparmaklarını kulak yumuşağına tema ettirmek
7. Namazda bulunan erkek ve kadının huşû üzere olup kıyamda secde yerine, rükûda ayaklarının üzerine ve secdede burnun iki kanadına, otururken kucağına ve uyluk üzerlerine ve selâmda omuz başlarına bakması.
8. Namaz esnasında mümkün oldukça öksürüğü, geğirmeyi gidermek ve esneme durumunda ağzı tutmak, dudakları dişlerle olsun kapamak; bu da yeterli olmazsa sağ el ile kapamak.
9. Tek başına namaz kılan kişinin, rükû ve secde tesbihlerini üçten fazla yapması.
Şuurlu bir müslüman namazın ne büyük bir ibadet olduğunu bilir, , kendiside namazda Rabbini müşahede makamında görür gibi huzurunda bulunduğunu hisseder, Rabbinin kendini gördüğünü düşünerek son derece edebe riayet eder ve mütevâzı bir hale girerek bütün benliği ile kulluğunu yüce dergâha arz eder. İşte namazın âdâbları ibadet esnasında Allah'ın huzurunda olma şuuruna ve O'na gösterilmesi gereken tâzime de uygun davranışlardır.
NAMAZIN MEKRUHLARI
1. Namazın âdâbına uygun olmayan hareketler yapmak, gözleri yummak, gözleri sağa sola veya aşağı yukarı çevirmek, başı hafifçe bir tarafa çevirip bakmak, parmak çıtlatmak, giysisinin kolunu kıvırmak, bir yerini bir veya iki defa kaşımak, birkaç adım yürümek, sinek vb. haşeratla meşgul olmak 
2. Namaza ilişkin fiilleri özürsüz yere, namazın sünnet ve âdâbına uymaksızın yerine getirmek. Meselâ bir özrü olmaksızın duvar, direk, baston vb. bir şeye hafifçe yaslanmak; daha dizleri yere koymadan elleri yere koymak, secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak; oturuşlar esnasında bağdaş kurmak veya dizleri dikmek; kıyam esnasında elleri yana bırakmak; erkekler için secde esnasında kolları tamamıyla yere yapıştırmak
3. Namazda esnemek, gerinmek ve boğazı açıyormuş gibi peş peşe öksürme yapmak. Mümkün olduğunca esnemeyi önlemeye çalışmalı fakat esnemek durumunda kalınca da sağ elle ağız kapatılmalıdır. 
4. Namazda iken verilen selâmı el veya baş işaretiyle almak. Tahrîmen mekruh olan bu fiille kimilerine göre namaz bozulur.
5. Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak.
6.   Yeni ve güzel elbisesi olduğu halde eski ve kirli elbise ile namaz kılmak 
7. Temiz olmayan şeylere karşı ve zihni meşgul edecek yerlerde namaz kılmak. Ateşe ve ateşe, insan veya hayvan tasviri bulunan resim ve heykele, insanın yüzüne karşı karşı namaz kılmak 
8. Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde, sahibinin izni ve razılığı olmaksızın namaz kılmak.
9. Dişlerin arasında kalmış yutulması namazı bozmayacak miktardaki yiyecek kırıntısını yutmak. Eğer yutulan şey nohut tanesi büyüklüğünde olursa namaz bozulur.
    10. Cemaatle namaz kılınırken, imamdan önce rükû ve secdeye gitmek veya ondan önce rükû veya secdeden doğrulmak
     11. İkinci rekâtta birinci rekâttan daha uzun okumak. Bir rekâtta bir sûrenin iki kere okunması veya farz namazlarda ilk iki rekâtta Fâtiha'dan sonra aynı sûrenin okunması, Fâtiha'dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûrenin okunmaması, kıraatta Kur'an'daki sıraya uymamak, meselâ birinci rekâtta Kevser sûresini okuduktan sonra ikinci rekâtta Fîl sûresini okumak
       12. ‘’Besmele ve âmin’i ’’ açıktan okumak, tekbirleri ve tesbihleri yerinde yapmamak. 
       13. İmam’ın mihrab’dan başka yere durması, imama uyanın ön safta boş yer varken arka safa durmak.
       14. Önünde bir canlının geçmesi ihtimali olan yerde önüne sütre (her hangi bir cisim) dikmeyi terk etmek.

 
Etiketler: yazar
Yorumlar
Haber Yazılımı