Bugün 21 Ocak 2021 Perşembe
 • Viyana4 °C
 • Graz7 °C
 • Salzburg8 °C
 • Linz1 °C
 • Innsbruck0 °C
 • IMKB

  %
 • Altın
  445,231
  %-0.19
 • Dolar
  7,4038
  %0.10
 • Euro
  8,9872
  %0.34

İmdat Güneş / Ehli Beyt

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
İmdat Güneş / Ehli Beyt

Sevgi ve Dostluk

01 Ağustos 2017 Salı 12:18

Dostluk

İmam Ali (a.s): “Dostluk, kazanılmış bir akrabalıktır.” [1]

İmam Ali (a.s): “Üç şey sevgiye neden olur: Güzel ahlak, güzel arkadaşlık ve alçak gönüllülük.” Sevgiye Layık Olmayan “Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir milletin, babaları veya oğulları veya kardeşleri ya da akrabaları olsa bile Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere, sevgi beslediklerini görmezsin. İşte Allah, imanı bunların kalplerine yazmıştır.”

[2] İmam Ali (a.s): “En çabuk biten dostluk, kötülerle kurulan dostluktur.” Sevgi Nişanesi İmam Ali (a.s): “Seni seven, seni (kötülüklerden) sakındırır.” [3]

İmam Ali (a.s): “Bir şeyi seven, sürekli onu anar.” [4]

Allah’ın Sevdiği Kimseler “Şüphesiz Allah, ihsan sahiplerini sever.” [5]

“Allah şüphesiz daima tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.” [6]

“Hayır, öyle değil; ahdini yerine getiren ve günahtan sakınan (bilsin ki), Allah sakınanları şüphesiz sever.” [7]

“Allah, sabredenleri sever.” [8]

“Allah, tevekkül edenleri sever.” [9]

“Allah, adil olanları sever.” [10]

“Doğrusu Allah, kendi uğrunda, kenetlenmiş bir duvar gibi, sıra halinde savaşanları sever.” [11]

Resulullah (s.a.a): “Şüphesiz Allah hayâ, hilim, iffet ve sakınganlık sahibi kimseyi sever.” [12]

İmam Zeyn’ul-Abidin (a.s): “Şüphesiz Allah, tüm hüzünlü kalpleri ve şükreden kulları sever.” [13]

İmam Bakır (a.s): “Şüphesiz Allah, çirkin bir laf söylemeksizin insanlarla şakalaşan kimseyi sever. Hakeza Allah, tevhidi düşünen, sabır ile süslenen ve namaz kılmak ile övünen kimseyi sever.” [14]

Resulullah (s.a.a): “Allah’ın en sevgili kulu, kullarına en faydalı olan ve Allah’ın hakkını eda hususunda en çok çaba gösteren kimsedir. Onlar iyiliği ve iyi işleri yapmayı sevimli bulan kimselerdir.” Allah’ın Sevmediği Kimseler “Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın, aşırı gitmeyin; doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez.” [15]“

Allah, bozguncuları sevmez” [16]

“Allah, israf edenleri sevmez.” [17]“O, büyüklük taslayanları sevmez.” [18]

İmam Sadık (a.s): “Şüphesiz aziz ve celil olan Allah’a en sevimli kul; doğru konuşan, namazına ve Allah’ın kendisine farz kıldığı şeylere dikkat gösteren ve emanete riayet eden kimsedir.” Allah İçin Sevmek Resulullah (s.a.a): “En üstün amel, Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir.”[19]

Resulullah (s.a.a) bazı ashabına şöyle buyurmuştur: “Ey Allah’ın kulu! Allah için sev, Allah için nefret et, Allah için dost ol ve Allah için düşman ol. Şüphesiz Allah’ın velayetine sadece bununla erişebilirsin.” [20]

Peygamber (s.a.a) ve Ehli Beyt (a.s) Sevgisi Resulullah (s.a.a): “Kul, beni kendisinden, hanedanımı hanedanından, ailemi ailesinden ve canımı canından çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.” [21]

Resulullah (s.a.a): “Allah’ı, sizlere verdiği nimetler için, beni, Allah’ı sevdiğiniz için ve Ehl-i Beytimi de benim için sevin.” [22]

Ehl-i Beyt’i (a.s) Sevmekte Şart Olan Şey İmam Bakır (a.s): “Allah’a yemin olsun ki, bizde Allah’tan bir beraat yoktur. Biz ve Allah arasında akrabalık söz konusu değildir. Allah üzerinde bir hüccetimiz de yoktur. Allah’a sadece itaat ile yaklaşırız. O halde sizden herkim Allah’a itaat ederse, velayetimiz ona fayda verir. Sizden herkim Allah’a isyan ederse, velayetimiz ona hiçbir fayda vermez. Yazıklar olsun size, aldanmayın! Yazıklar olsun size, aldanmayın!” [23]

İnsan Sevdiği İle Birliktedir Resulullah (s.a.a): “İnsan sevdiği ile beraberdir.” [24]

Kenz’ul-Ummal’da şöyle yer almıştır: Resulullah (s.a.a), kıyameti soran birine şöyle buyurdu: “O gün için ne hazırladın?” O şahıs; “Fazla önemli bir şey hazırlamadım. Sadece Allah’ı ve Peygamberini seviyorum.” Resulullah şöyle buyurdu: “O halde sen sevdiğin kimseyle berabersin.” Arkadaş ve Dost Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsan arkadaşının dini üzeredir. O halde sizden birisi kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin.” [25]

İmam Ali (a.s): “Dost en yakın akrabadır.” [26]

İmam Ali (a.s): “Dostu olmayanın stoku yoktur.” [27]

İmam Ali (a.s): “Dostlar çeşitli bedenlerde yer alan tek bir ruhtur.” [28]

Nefislerin Birbirine Benzerliği İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Nefisler çeşit çeşittir. Aynı şekilde olanlar bir araya gelir ve insanlar daha çok kendi benzerlerine yönelirler.” [29]

İmam Ali (a.s): “Her insan kendisine benzeyen kimseye meyleder.” [30]

Dostluğa Layık Kimseler Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en mutlusu büyük insanlara karışan kimsedir.” [31]

İmam Ali (a.s): “Doğruluk ve salah daha çok akıl ve yürek sahipleriyle arkadaşlıktadır.” [32]

İmam Ali (a.s): “Seni baki yurda çağıran ve onun için amel etmen hususunda sana yardımcı olan kimse şefkatli dostundur.” [33]

İmam Sadık (a.s): “Şu üç şeyde imtihan etmediğin kimseyi dost sayma: Onu kızdırdığında, bu kızgınlığın onu haktan batıla itip itmediği hususunda, dirhem ve dinar hususunda ve onunla yolculuk etmekte.” [34]

İmam Sadık (a.s): “Kendisiyle süsleneceğin kimseyle arkadaş ol. Seninle süslenen kimseyle arkadaşlık etme.” [35]

Arkadaşlık Etmeye Layık Olmayanlar “O gün, zalim kimse ellerini ısırıp: “Keşke Peygamberle berâber bir yol tutsaydım, vay başıma gelene; keşke falancayı dost edinmeseydim. And olsun ki beni, bana gelen Kur'an'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor” der.” [36]

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kendisi için gördüğünü ve beğendiğini senin için görmeyenin arkadaşlığından hayır yoktur.” [37]

İmam Ali (a.s): “Seninle, nefsine yardımcı olmak amacıyla arkadaşlık etmeyen kimseyle arkadaşlık etmek, eğer bilecek olursan bir vebaldir” [38]

İmam Ali (a.s): “Fasık, facir ve Allah’a karşı açıkça günah işleyen kimselerden uzak dur.” [39]

İmam Ali (a.s): “Cahil insanın dostu sıkıntı ve zorluktadır.” [40]

İmam Ali (a.s): “Fasıklarla dostluk etmekten sakın. Zira kötülük kötülüğe katılır.”[41]

İmam Ali (a.s) oğlu Hasan’a (a.s) yaptığı tavsiyesinde: “Oğulcağızım! Ahmakla arkadaşlık etmekten sakın; zira o sana fayda vermek isterken zarar verir.” [42]

İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) oğlu İmam Bakır’a (a.s) yaptığı tavsiyede şöyle buyurmuştur: “Akrabalarından kopan kimse ile arkadaşlık etmekten sakın. Zira böyle bir kimseye aziz ve celil olan Allah’ın kitabının üç yerinde lanet edildiğini gördüm.” [43]

İmam Rıza (a.s): “Cahil insanın dostu sıkıntıdadır.” [44]

Dostluğu Bozan Şeyler İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsan kardeşini rahatsız edince (veya utandırınca) onu kaybeder.” [45]

İmam Ali (a.s): “Dostun kıskanması dostluğun sağlıklı olmamasındandır.” [46]

İmam Ali (a.s): “Sakın kötü zan sana galip gelmesin. Zira senin için hiç kimseyle dostluk etmene yer bırakmaz.” [47]

İmam Ali (a.s): “Her kim dostu hakkında kınayıcı olursa dostluk bağını koparmış olur.” [48]

İmam Ali (a.s): “Her kim kardeşleriyle münakaşa ederse dostları azalır.” [49]

İmam Sadık (a.s): “Kardeşinin dostluğunun senin için halis olmasını istiyorsan onunla asla şakalaşma, onunla çekişme, ona karşı üstünlük taslama ve ona karşı düşmanlık etme.” [50]

İmam Hadi (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çekişmek eski dostluğu ve sağlam düğümü bozar. Çekişmede varolan en küçük şey herkesin diğerine galip gelmesini istemesidir ve bu üstün gelme arzusu dostluk bağının kopmasına sebep olan asıl etkendir.” [51]

Arkadaşlığın Sınırları İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sadık dost ayıpların hususunda sana nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir.” [52]

İmam Ali (a.s): “Tüm sevgini arkadaşına bağışla. Ama tüm güvenini ona bağışlama.” [53]

İmam Sadık (a.s): “Dostluğun bir takım sınırları vardır. Herkim onların tümüne veya bir takımına sahip olursa dosttur. Aksi taktirde asla onu dost sayma. Birincisi zahir ve batının sana karşı aynı olmasıdır. İkincisi, senin yüz suyunu kendi yüz suyu, ayıbını ve kendi ayıbı saymasıdır. Üçüncüsü, mal ve makamın onu sana karşı değiştirmemesidir. Dördüncüsü, sana elinden gelen yardımı esirgememesidir. Bütün bu hasletleri içinde barındıran beşincisi ise zorluklar anında seni yalnız bırakmamasıdır.” [54]

En İyi Dostlar Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “En iyi dost uyumsuzluğu az, uyumluluğu çok olan kimsedir.” [55]

İmam Ali (a.s): “Her kim Allah’a itaat yolunda yardımcı olursa en iyi dosttur.” [56]

Arkadaş Hakkı İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Her ne kadar nankör de olsa hiç kimseyle dostluğunu kesme.” [57]

İmam Zeyn’ul Abidin (a.s) şöyle buyurmuştur: “Arkadaş hakkı, kendisine lütuf ve insaf üzere davranman, sana saygı gösterdiği kadar saygı göstermen, hiçbir bağışta senden öne geçmesine izin vermemen, öne geçtiğinde bunu telafi etmen, seni sevdiği kadar sevmen, bir günah işlemek istediğinde onu alıkoyman, kendisi için rahmet kaynağı olman ve azap görmesine sebep olmamandır.” [58]

Bu yazı toplam 2486 defa okunmuştur.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Son Nokta | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +43 660 8358268 / Faks : | Yazılım: CM Bilişim - Tasarım: INVIVA